Scherpe kijk op zaken.

DIENSTEN

Als ondernemer ontbreekt het je doorgaans niet aan ambities, maar afhankelijk van het economisch tij verschijnen er ook wel eens beren op de weg. Welke kant wil je dan uit? Omzeilen of toch confronteren? En als je er eens goed naar kijkt, zijn die beesten dan wel zo gevaarlijk? Klankboard is een allround sparringpartner die je graag helpt om dat soort zaken scherp te krijgen. In welke fase bevindt jouw bedrijf zich nu, en wat is de volgende stap? Hoe bepaal je jouw koers in een markt die snel verandert? Is de bedrijfsstructuur voorbereid op groei, of is het nu wijzer om te consolideren? Welke toekomst zie je voor het (familie)bedrijf en welke rol is daarin voor jou weggelegd?

Klankboard ondersteunt, daagt uit en fungeert desgewenst ook als stok achter de deur om jouw plannen te verwezenlijken, bijvoorbeeld op het gebied van:

Bedrijfsstrategie en uitvoering

Welke kansen en risico’s zie je en hoe zet je daarop in? Wij denken en doen mee.

Bedrijfsopvolging of -overname

Welke toekomst zie je voor het bedrijf? Wij geven er handen en voeten aan.

Financieel advies en vermogensoverdracht

Hoe houd je het bedrijf financieel gezond? Wij adviseren voor vandaag en morgen.

Verandertrajecten

De wereld staat nooit stil. Wij helpen je om betrokkenheid en flexibiliteit te creëren.

WERKWIJZE

Uiteraard kan Klankboard ondersteunen bij prangende vragen of eenmalige situaties, maar onze grootste meerwaarde schuilt in een samenwerking op de langere termijn, omdat wij dan zowel de ondernemer als de onderneming goed leren kennen. Onze werkwijze kent een aantal mijlpalen:

  1. In een oriënterend gesprek maken we kennis met elkaar en met de onderneming. We verkennen de vraag en onderzoeken wat wij daarin kunnen betekenen.
  2. Indien nodig maken wij een organisatorische diagnose waarin wij de huidige situatie afspiegelen tegen de gewenste situatie, met de stappen om daar te komen.
  3. Aan de hand van prioriteiten stellen we een plan op met heldere en haalbare acties voor de toekomst.
  4. De uitvoering van het plan berust in principe bij het bedrijf zelf, maar desgewenst kunnen wij daarbij betrokken blijven, bijvoorbeeld met kick-off bijeenkomsten, trainingssessies, informatie- of brainstormbijeenkomsten.
  5. Middels een evaluatie bespreken we de toegevoegde waarde en de verbeterpunten van ons advieswerk.

Benieuwd naar recent werk? Bekijk dan onze klantcases.